Anykščių VIC

Viešoji įstaiga „Anykščių verslo informacinis centras“ įkurta 2002 m.

Įstaigos savininkas: Anykščių rajono savivaldybės taryba

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:

  • Skatinti verslumą bei mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone;
  • Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;
  • Užtikrinti gerą Anykščių verslo informacinio centro teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.