Korupcijos prevencija

Anykščių verslo informacinio centro direktorės 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-25/1 atsakinga už korupcijos programos, priemonių plano vykdymą ir kontrolę paskirta konsultantė Karolina Stankevičiūtė.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai, el. paštu konsultacijos@res.lt arba telefonu +370 626 36 142.

Anykščių verslo informacinio centro korupcijos prevencijos programa 2016-2018 metams