Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ antrąjį kvietimą

Europos socialinio fondo agentūra kviečia profesinio mokymo įstaigas ir suaugusiųjų švietimo centrus teikti paraiškas pagal priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ antrąjį kvietimą.

 

Daugiau nei 2 mln. Eurų planuojama skirti projektams, kurių metu bus vykdomas suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas. Profesinio mokymo įstaigos ir suaugusiųjų švietimo centrai projektus įgyvendinti galės kartu su partneriais – viešaisiais juridiniais asmenimis, veikiančiais švietimo srityje ir (arba) atstovaujančiais darbdavius.

 

Paraiškų laukiame iki 2018 m. sausio 22 dienos 17:00 val.

 

Daugiau informacijos apie šį kvietimą galite rasti čia.