Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“ Nr. 2

Kvietimo pradžia: 2017 m. lapkričio 30 d.

Kvietimo pabaiga: 2018 m. vasario 28 d.

Kvietimo biudžetas:  1 560 684  Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 144 810 Eur.

Tinkamas pareiškėjas: labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės.

 

Kvietimo tikslas: paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos Respublikos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.

 

Finansuojamos veiklos: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.

 

Kvietimo tinkamos išlaidos: produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos; sertifikavimo dokumentų vertimo išlaidos; eksperto, atliekančio sertifikavimą, iš užsienio atvykimo ir su tuo susijusios išlaidos, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

 

Paraiškų pateikimo būdai: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su projektų finansavimo sąlygų aprašo  (toliau – Aprašo) 51 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS (Taisyklių 12 skirsnis).

 

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2018 m. vasario 28 d. 24:00 val.

 

Daugiau informacijos rasite čia