img
Anykščių Verslo Informacinis Centras 

J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai
Tel./faks.: (8 381) 59 089,
(8 614) 47 676
El. paštas 
verslocentras@res.lt

 

2017-03-15   Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Finansavimo tikslas: kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Daugiau informacijos: http://esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-05-4-1-cpva-k-303-aktualizuoti-viesaji-ir-privatu-kulturos-pavelda 

AtgalAnykščių Verslo Informacinis Centras