img
Anykščių Verslo Informacinis Centras 

J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai
Tel./faks.: (8 381) 59 089,
(8 614) 47 676
El. paštas 
verslocentras@res.lt

 

2017-06-16   Kviečiame dalyvauti naujame projektų konkurse nevyriausybines organizacijas

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, skirtą konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams, auginantiems vaikus.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kurios Nuostatuose suprantamos kaip asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir bendrijos

Didžiausia projektui galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančių) eurų.

Paraiškos teikiamos iki 2017 m. liepos 17 d. (imtinai).

Daugiau informacijos ir reikalingi dokumentai: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/nevyriausybines-organizacijos-projekto-pkmp.html

AtgalAnykščių Verslo Informacinis Centras