img
Anykščių Verslo Informacinis Centras 

J. Biliūno g. 53, 29110 Anykščiai
Tel./faks.: (8 381) 59 089,
(8 614) 47 676
El. paštas 
verslocentras@res.lt

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANYKŠČIŲ VERSLO INFORMACINIS CENTRAS ĮKURTA 2002 M.

Įstaigos dalininkai: Anykščių rajono savivaldybės taryba

Pagrindiniai Centro veiklos tikslai:

Skatinti verslumą bei mažų ir vidutinių įmonių plėtrą Anykščių rajone. Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;

Užtikrinti gerą Anykščių verslo informacinio centro teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.

 
Anykščių Verslo Informacinis Centras