Naujos galimybės verslo tarptautiškumui stiprinti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) patvirtino Įmonių dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimo tvarkos aprašą, kuris padės įmonėms rengti tarptautinius projektus bei susirasti partnerius jiems įgyvendinti.

 

Pagal aprašą remiamas dalyvavimas tarptautiniuose informaciniuose ir partnerių paieškos renginiuose, projektų rengimo seminaruose, konsorciumų susitikimuose. Be to, įmonės galės organizuoti ir tarptautinių konsorciumų susitikimus Lietuvoje, skirtus parengti projektų paraiškas.

 

Renginius, kuriuose tikslinga dalyvauti, įmonės gali pasirinkti savo nuožiūra pagal savo poreikius ir paraiškas teikti nuolat. Tokiu būdu MITA skatina verslo iniciatyvumą ir dalyvavimą renginiuose, kurie jam atneštų didžiausios naudos. Papildomai, įvertinusi renginio reikšmę ir atitinkamo sektoriaus įmonių potencialą, MITA organizuos bendrą įmonių dalyvavimą užsienyje organizuojamose partnerių paieškos misijose.

 

MITA kompensuos pagrindines su dalyvavimo renginiuose susijusias išlaidos – kelionės, apgyvendinimo, renginio bilietų, draudimo ir kitas išlaidas. Tarptautinių konsorciumų susitikimų Lietuvoje rengimo atveju apmokamos patalpų, įrangos nuomos ir maitinimo išlaidos.

 

MITA direktorius Kęstutis Šetkus kviečia verslą  aktyviai dalyvauti ir pasinaudoti galimybe plėsti savo veiklą užsienyje. „Dalyvavimas tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose suteikia gerą progą užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, perimti jų žinias, kartu vystyti naujus gaminius ir paslaugas. Tarptautinių projektų įgyvendinimas yra patvirtinimas, kad įmonė eina teisingu keliu, jos veikla pripažįstama tarptautiniu mastu, o tai įgalina verslo plėtrą į tarptautines rinkas“, – teigia K. Šetkus.

 

Su finansavimo sąlygomis ir tvarka galima susipažinti MITA interneto svetainėje.