Viešųjų įstaigų Anykščių verslo informacinio centro ir Anykščių turizmo informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašo projektas

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Anykščių verslo informacinį centrą“ (2017 m. liepos 27 d. Nr. 1-TS-241) ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos pasitarimo „Dėl viešųjų įstaigų Anykščių verslo informacinio centro ir Anykščių turizmo informacijos centro reorganizavimo“ protokolu Nr. 2 (2017 m. rugpjūčio 3 d.), skelbiame reorganizavimo aprašo sąlygų projektą ir viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro įstatų projektą.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

TVIC įstatų projektas