Paslaugos

 

Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Mato vnt.

 

Paslaugos kaina Eur

 

1. Verslo paslaugos    
1.1 Verslo informacija val. 22,00*
1.2 Konsultacijos SVV subjektams veiklą vykdantiems iki 1 metų val. 35,00*
1.3 Verslo informacijos sklaidos renginiai/mokymai (skirti verslą ketinantiems pradėti fiziniams asmenims ir SVV subjektams veiklą vykdantiems iki 1 metų)

 

val. 30,00*
2. Paslaugos juridiniams asmenims    
2.1 Juridinio asmens steigimo dokumentų parengimas vnt. 50,00*
2.2 Konsultacijos SVV subjektams veiklą vykdantiems daugiau nei 1 metus

 

val. 55,00
3. Kitos paslaugos    
3.1 Verslo informacijos sklaidos renginiai/mokymai (skirti SVV subjektams veiklą vykdantiems daugiau nei 1 metus) val. 50,00

 (jei dalyvių skaičius ne mažiau 10 asmenų)

3.2 Projektų  administravimas vnt.  nuo 30,00

 (bet ne daugiau 10% projekto vertės)

3.3 Renginių (seminarų, mokymų, konferencijų ir kt. renginių)

 

1 asm. 3,50

(kava, arbata, stalo vanduo, užkandžiai ir kt.)

4. Kitų dokumentų rengimas    
4.1 Verslo plano rengimas vnt. nuo 50,00

 (bet ne daugiau 10% projekto vertės)

4.2 Paraiškų projektams ruošimas vnt. nuo 30,00

 (bet ne daugiau 10% projekto vertės)

4.3 Mokesčių deklaracijos pildymas

 

vnt. 1,70
5. Buhalterinės apskaitos tvarkymas    
5.1 Buhalterinės apskaitos tvarkymas:

·      kai įmonėje dirba 1 darbuotojas

·      kai įmonėje dirba nuo  2 iki 5 darbuotojų

·      kai įmonė dirba nuo 6 iki 10 darbuotojų

 

mėn.  

40,00

50,00

100,00

6. Biuro ir kitos paslaugos    
6.1 Kopijavimas

·   A4 nespalvota kopija vienpusė/dvipusė

·   A4 spalvota kopija vienpusė/dvipusė

 

psl.

psl.

 

0,09/0,17

0,12/0,23

6.2 Spausdinimas

·   A4 nespalvotas spausdinimas

·   A4 spalvotas spausdinimas

·   A3 nespalvotas spausdinimas

·   A3 spalvotas spausdinimas

 

psl.

psl.

psl.

psl.

 

0,12

0,43

0,16

0,75

6.3 Laminavimas

·   A4

·   A3

 

psl.

psl.

 

1,00

1,40

6.4 Įrišimas (spirale)

·  Iki 20 lapų

·  Nuo 21 iki 100 lapų

·  Daugiau nei 100 lapų

 

vnt.

vnt.

vnt.

 

1,15

2,00

2,50

6.5 Pjaustymas

·   Smulkus pjaustymas

·   Stambus pjaustymas

 

psl.

psl.

 

0,70

0,40

6.6 Skenavimas psl. 0,25
6.7 Vertimai

·   Iš užsienio į lietuvių kalbą (anglų, rusų k.)

·   Iš lietuvių į užsienio kalbą (anglų, rusų k.)

 

 

psl.

psl.

 

7,00-12,00

5,00-9,00

7. Kompiuterinės paslaugos    
7.1 Darbas kompiuteriu įskaitant internetą val. 0,55
7.2 Darbuotojo pagalba ieškant informacijos internete val. 1,50
7.3 Partnerių adresų paieška vnt. 1,50
7.4 Elektroninio laiško siuntimas vnt. 0,35
7.5 Kompiuterinės laikmenos įrašymas į kompaktinį diską

 

vnt. 0,70
8. Reklama    
8.1 Komercinės, reklaminės informacijos paskelbimas www.vicanyksciai.lt

 

vnt./

12 mėn.

25,00
9. Nuoma    
9.1 Magnetinė lenta val. 2,90
9.2 Skaitmeninis projektorius val. 7,20/20,00 (valanda/diena)
9.3 Nešiojamas kompiuteris val. 4,30
9.4 Informacinės, verslo literatūros nuoma

*Nurodytos paslaugos teikiamos neatlygintinai.

Pastaba: Anykščių verslo informacinio centro direktorės įsakymu gali būti taikomos nuolaidos.

para 0,50*