Veiklos sritys

 • Teikti informacinę ir praktinę (konsultacinę) pagalbą, prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi, padėti jau egzistuojančioms įmonėms plėtoti veiklą, prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų, didinant jų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą;
 • Teikti informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje;
 • Skleisti pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
 • Informavimo apie verslą, konsultacijų ir mokymų paslaugų teikimas, verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų organizavimas ir rengimas;
 • Tarpininkavimo paslaugų teikimas, užmezgant kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, verslo plėtros ir investicinių projektų rengimas bei konsultavimas rengiant verslo plėtros ir investicinius projektus;
 • Naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas;
 • Pažangių ekonominių idėjų visuomenėje propagavimo vykdymas;
 • Bendradarbiavimas su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, verslo asocijuotomis struktūromis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis;
 • Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Anykščių rajone įsikūrusioms bendruomenėms; 
 • Skatinti miesto ir kaimo bendruomenių verslumą; 
 • Organizuoti veiksmų koordinaciją ir bendradarbiavimą verslo plėtros srityje visų verslo plėtros organizacijų, įskaitant valstybines institucijas, savivaldos bei privačias organizacijas;
 • Pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, privačių įmonių, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą verslo aplinkos gerinimui Anykščių rajone;
 • Užtikrinti AVIC teikiamų viešųjų paslaugų verslui kokybę.