Viešųjų įstaigų Anykščių verslo informacinio centro ir Anykščių turizmo informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašo projektas

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-241 „Dėl sutikimo reorganizuoti Viešąją įstaigą Anykščių verslo informacijos centrą“ pakeitimą sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Anykščių verslo informacinį centrą“ (2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1-TS-278), skelbiame reorganizavimo aprašo sąlygų projektą.

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Dalyvaujančios reorganizavime įstaigos – 3 paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, metiniai pranešimai.

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinysAiškinamasis raštas 2015 m.

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys